Inloggen: Snelstart Loket

Klachtenregeling

ALGEMEEN

Cantor wil graag als betrouwbare zakenpartner bekend staan. We zijn dan ook steeds bezig met het op peil houden en verbeteren van onze kwaliteit van dienstverlening. Echter ook wij kunnen fouten maken. Indien u van mening bent dat onze dienstverlening niet heeft voldaan aan de geschetste verwachtingen dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Iedere opmerking zal door ons vertrouwelijk en serieus worden behandeld waarna in overleg met u naar een oplossing gezocht zal worden.

MELDING KLACHT

Als uitvloeisel van onze persoonlijke benadering vragen wij u vriendelijk een klacht in eerste instantie telefonisch of in een nader gesprek toe te lichten. Indien u vindt dat na dit overleg nog geen passende oplossing gevonden is dan kunt u de klacht schriftelijk indienen via de officiële klachtenprocedure. U kunt uw klacht via deze website aan ons melden of u kunt tijdens het gesprek met onze medewerker verzoeken een officiële klachtenregistratie vast te leggen.

AFWIKKELING KLACHT

Na het indienen van uw klacht zal één van onze directieleden binnen enkele werkdagen contact met u opnemen. Gestreefd zal worden om binnen afzienbare termijn in een nader gesprek tot een oplossing te komen. Indien dit onverhoopt niet mogelijk blijkt te zijn dan zullen wij u in ieder geval op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen dienaangaande. Het uiteindelijke doel is om binnen twee weken de klacht naar behoren te hebben afgerond en u hiervan ook schriftelijk van in kennis te stellen.

BEROEPSREGLEMENTERING

In het kader van de eisen voortvloeiend uit onder andere de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) zijn wij verplicht de gehele klachtenprocedure intern vast te leggen. Hierbij zullen wij uw gegevens met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. Indien de hulp van extern deskundigen noodzakelijk blijkt dan zullen wij uw toestemming vragen om gegevens te mogen verstrekken. De extern deskundigen zullen een geheimhoudingsverklaring dienen te ondertekenen.

TOT SLOT

Schroom niet om uw klacht bij ons te melden. Een klacht wil namelijk zeggen dat u dit bij ons meldt en niet bij anderen. U geeft ons een kans om de klacht op te lossen en de verdere samenwerking uit te bouwen. Ook als organisatie kunnen wij groeien en leren van de door ons gemaakte fouten.

Sluiten
Neem contact op