Inloggen: Snelstart Loket

Thema's

Aannemen van personeel

Je bedrijf groeit en je hebt behoefte aan extra personeel. Het aannemen van personeel ligt dan voor de hand en lijkt zo makkelijk, maar er komt stiekem veel bij kijken. Zowel juridisch als fiscaal krijg je te maken met veel (gecompliceerde) regels. Waar moet je precies rekening mee houden?

Download themabrochure

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG heeft rechtstreekse werking en vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens.

Download themabrochure

Auto van de zaak

Voor veel werknemers is het een belangrijke arbeidsvoorwaarde, voor veel werkgevers een administratieve en financiële last: de auto van de zaak. De beslissing om aan werknemers een auto van de zaak ter beschikking te stellen heeft nogal wat gevolgen. Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de fiscale regels.

Download themabrochure

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een rechtspersoon ben jij in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor het handelen van de rechtspersoon: die aansprakelijkheid ligt in eerste instantie bij hem zelf. Toch zijn hier grenzen aan verbonden. Zolang jij de rechtspersoon naar behoren bestuurt, kan je weinig gebeuren. Neem je echter onverantwoorde risico’s of ga je je boekje te buiten, dan kun je wel degelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, met alle (financiële) gevolgen van dien. Waar moet je op letten?

Download themabrochure

De auto van de ondernemer

Het is dé vraag waar ondernemers mee worstelen: zet ik de auto op de zaak of rijd ik hem privé? We zetten de voor- en nadelen overzichtelijk op een rijtje, zodat je een goede keuze kunt maken.

Download themabrochure

De eigen woning

Een eigen woning is een begrip dat met regelmaat voorbij komt in de media. Maar wat is nu ook alweer precies een eigen woning? En hoe zit het met de aftrek van hypotheekrente? In deze themawijzer vind je de belangrijkste fiscale wetenswaardigheden over de eigen woning.

Download themabrochure

De start van een onderneming

Weet jij wat er komt kijken bij het opzetten van een onderneming? Wellicht kan deze bijdrage jou helpen om de stap te maken naar een eigen zaak. Het opstellen van een ondernemingsplan helpt je structuur aan te brengen en biedt steun bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Download themabrochure

Freelancen na de VAR

Bij het inhuren van freelancers willen opdrachtgever en -nemer vaak vermijden dat er tussen hen een dienstbetrekking bestaat of ontstaat. De wens om geen dienstbetrekking aan te gaan is daarvoor niet voldoende, er zijn namelijk enkele criteria die bepalen wanneer een arbeidsrelatie wordt gezien als een dienstbetrekking.

Download themabrochure

Innovatieregelingen

Innovatie is de basis van economische groei. De Nederlandse overheid en de Europese Unie zetten daarom diverse maatregelen in om innovatie te stimuleren. Denk aan subsidies, fiscale maatregelen, kredieten en participaties. We zetten enkele maatregelen voor jou op een rijtje. Dit overzicht geeft niet alle mogelijkheden weer; er zijn nog veel meer initiatieven die innovatie stimuleren.

Download themabrochure

Ontslag en transitievergoeding

Een werknemer mag je niet zomaar ontslaan: je moet daar gegronde redenen voor hebben en je ook houden aan de regels van het ontslagrecht. Doe je dit niet dan loop je het risico dat het ontslag ongeldig wordt verklaard en de arbeidsovereenkomst doorloopt, met alle (financiële) gevolgen van dien. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) kent Nederland nieuw ontslagrecht, waardoor ook de ontslagprocedures zijn veranderd die gestart zijn op of na 1 juli 2015.

Download themabrochure

Pensioen in eigen beheer

Anders dan een gewone werknemer had een DGA tot 1 april 2017 de mogelijkheid om zijn pensioen niet bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij onder te brengen, maar in de eigen BV. Dit had als voordeel dat de pensioenpremies de BV niet verlieten en als liquiditeiten beschikbaar bleven voor de financiering van de onderneming. Nu is dat echter niet meer mogelijk. Er zijn vier mogelijkheden voor een DGA met pensioen in eigen beheer.

Download themabrochure

Schenken

Schenken is het overdragen van vermogen wanneer de schenker nog in leven is, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Het doen van een schenking kan tot gevolg hebben dat schenkbelasting betaald moet worden. We vertellen je meer over de vrijstellingen die de heffing van schenkbelasting voorkomen of verminderen.

Download themabrochure

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen worden opgericht met een bepaald doel, bijvoorbeeld om een studie te financieren of een natuurgebied te beschermen. Zowel de vereniging als de stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat ze zelf kunnen deelnemen aan het economisch verkeer, maar ook rechten en plichten hebben. Hoe zit de organisatie ervan in elkaar en wanneer is zij verplicht belasting te betalen?

Download themabrochure

Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen hun werknemers vergoedingen en verstrekkingen geven. De werkgever is dit niet verplicht, maar zal dit in veel gevallen wel doen omdat het fiscaal voordeel oplevert voor hem en zijn werknemers. Fiscaal worden niet alle vergoedingen en verstrekkingen gelijk behandeld; sommige blijven onbelast, andere zijn belast. De werkkostenregeling bepaalt de manier waarop vergoedingen en verstrekkingen fiscaal worden behandeld.

Download themabrochure

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is op 1 juli 2015 ingevoerd en heeft gezorgd voor een aantal veranderingen in het arbeidsrecht. Met name de regels aangaande het aannemen en ontslaan van werknemers zijn veranderd. Je vindt de belangrijkste bepalingen terug in deze themawijzer.

Download themabrochure

Zakendoen met de eigen BV

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) verkeer je in de unieke positie om aantrekkelijk zaken te kunnen doen met de eigen BV. Je hebt de voorwaarden waaronder je zakendoet immers zelf in de hand. Zolang je het zakelijk houdt en de afspraken op papier vastlegt, is veel mogelijk en zijn er behoorlijk wat fiscale voordelen te behalen.

Download themabrochure
Sluiten
Neem contact op