Inloggen: Yuki Loket

Nieuws

Genietingstijdstip loon

donderdag 7 november 2019

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking

Lees meer

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

donderdag 7 november 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een

Lees meer

AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2025

donderdag 7 november 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de

Lees meer

Aanslag tijdig vastgesteld

donderdag 31 oktober 2019

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag

Lees meer

Minimumloon per 1 januari 2020

donderdag 31 oktober 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en

Lees meer

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

donderdag 31 oktober 2019

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging

Lees meer

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

donderdag 24 oktober 2019

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd

Lees meer

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

donderdag 17 oktober 2019

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger

Lees meer

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

donderdag 17 oktober 2019

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning

Lees meer

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

donderdag 17 oktober 2019

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Lees meer

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

maandag 14 oktober 2019

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw

Lees meer

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

donderdag 10 oktober 2019

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van

Lees meer

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

donderdag 10 oktober 2019

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten

Lees meer

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

donderdag 10 oktober 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

donderdag 10 oktober 2019

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het

Lees meer

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

donderdag 3 oktober 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is

Lees meer

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

donderdag 3 oktober 2019

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen

Lees meer

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

donderdag 26 september 2019

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden

Lees meer

Kamervragen nieuwe KOR

donderdag 26 september 2019

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent

Lees meer

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

donderdag 26 september 2019

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een

Lees meer

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

donderdag 19 september 2019

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel

Lees meer

Maatregelen vennootschapsbelasting

donderdag 19 september 2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000

Lees meer

Maatregelen inkomstenbelasting

donderdag 19 september 2019

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

donderdag 19 september 2019

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting

Lees meer
Sluiten
Neem contact op