Inloggen: Yuki Loket

Nieuws

Oplopende schuld dga

woensdag 13 februari 2019

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal

Lees meer

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

woensdag 13 februari 2019

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder

Lees meer

Discriminatie sollicitante

woensdag 13 februari 2019

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en

Lees meer

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

woensdag 13 februari 2019

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in

Lees meer

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

donderdag 7 februari 2019

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende

Lees meer

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

donderdag 7 februari 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en

Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

donderdag 7 februari 2019

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun

Lees meer

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

donderdag 7 februari 2019

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU

Lees meer

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

donderdag 31 januari 2019

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere

Lees meer

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

donderdag 31 januari 2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

donderdag 31 januari 2019

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de

Lees meer

Landelijke Landbouwnormen 2018

donderdag 31 januari 2019

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen

Lees meer

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

donderdag 31 januari 2019

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende

Lees meer

Kamervragen aangifte omzetbelasting

donderdag 24 januari 2019

De staatssecretaris van Financi├źn heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee

Lees meer

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

donderdag 24 januari 2019

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een

Lees meer

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

donderdag 24 januari 2019

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is

Lees meer

Niet twee keer afschrijven op goodwill

donderdag 24 januari 2019

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en

Lees meer

Schenking kort voor overlijden

donderdag 24 januari 2019

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt

Lees meer

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

donderdag 17 januari 2019

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor priv├ęgebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25

Lees meer

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

donderdag 17 januari 2019

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden

Lees meer

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

donderdag 17 januari 2019

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Lees meer

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

donderdag 17 januari 2019

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een

Lees meer

Besteding geleend geld aan eigen woning

donderdag 10 januari 2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt

Lees meer

Te late inkeer

donderdag 10 januari 2019

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer

Lees meer
Sluiten
Neem contact op