Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

dinsdag 21 mei 2024

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in de

Lees meer

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

donderdag 16 mei 2024

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dient voor de

Lees meer

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

donderdag 16 mei 2024

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel over de bedrijfsopvolgingsregeling

Lees meer

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

dinsdag 14 mei 2024

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld.

Lees meer

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

donderdag 18 april 2024

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht

Lees meer

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

maandag 13 mei 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan

Lees meer

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

maandag 29 april 2024

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor

Lees meer

Niet-verhuurde woning in box 3

donderdag 11 april 2024

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De woning is puur voor eigen gebruik en

Lees meer

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

dinsdag 26 maart 2024

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan strenge voorwaarden voldoen. Het

Lees meer

Geen ingekomen werknemer

donderdag 22 februari 2024

De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werknemer met een specifieke deskundigheid,

Lees meer

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

maandag 29 april 2024

Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aangifte IB voor het jaar 2023 heeft

Lees meer

Proceskostenvergoeding

vrijdag 12 april 2024

Een belanghebbende is het niet eens met de toegekende proceskostenvergoeding en gaat in beroep.

Lees meer

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?

maandag 15 januari 2024

Een ondernemer heeft een pand gekocht nadat dit was verbouwd tot hotel. De vraag is of de aanpassingen

Lees meer

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

woensdag 6 maart 2024

Een tuinbouwer zag zich door een wijziging van het bestemmingsplan gedwongen om zijn activiteiten te

Lees meer

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

dinsdag 23 april 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de ontwikkelingen

Lees meer

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

dinsdag 23 april 2024

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 juli

Lees meer

Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000

dinsdag 16 april 2024

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen omvat een verbod op contante betalingen boven € 3.000.

Lees meer

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

woensdag 21 februari 2024

Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking

Lees meer

Fiscale risico's bij schuiven met panden: wat u moet weten

donderdag 21 maart 2024

In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale

Lees meer

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

dinsdag 13 februari 2024

Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning is gefinancierd met een

Lees meer

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

vrijdag 5 april 2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen

Lees meer

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

donderdag 4 april 2024

Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een

Lees meer

Loon of schenking?

donderdag 28 maart 2024

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en

Lees meer

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

vrijdag 8 maart 2024

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De

Lees meer
Sluiten
Neem contact op