Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3

vrijdag 1 september 2023

De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gewijd aan een procedure over de

Lees meer

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024

vrijdag 22 september 2023

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties aangenomen met

Lees meer

Belastingplan 2024

dinsdag 19 september 2023

Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen

dinsdag 19 september 2023

Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal van 36,93 naar

Lees meer

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024

dinsdag 19 september 2023

Voor ondernemers is er geen goed nieuws. De zelfstandigenaftrek daalt van € 5.030 in 2023 naar

Lees meer

Aanpassingen box 3

dinsdag 19 september 2023

Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het

Lees meer

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

dinsdag 19 september 2023

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis van deze

Lees meer

Afschrijvingsbeperking gebouwen

dinsdag 19 september 2023

Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven op een gebouw als de boekwaarde daarvan hoger

Lees meer

Verlaging energie-investeringsaftrek

dinsdag 19 september 2023

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van de

Lees meer

Verruiming herinvesteringsreserve

dinsdag 19 september 2023

Belastingheffing over de boekwinst, die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan

Lees meer

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

dinsdag 19 september 2023

De IACK is een heffingskorting voor alleenstaanden of minstverdienende partners die arbeid en zorg voor

Lees meer

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

dinsdag 19 september 2023

Voorgesteld wordt om het privégebruik van een door de werkgever vergoede of verstrekte OV-kaart of

Lees meer

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

dinsdag 19 september 2023

Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de omzetbelasting. De

Lees meer

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

dinsdag 19 september 2023

Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft: het afschaffen van de

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregelingen

dinsdag 19 september 2023

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reële

Lees meer

Fiscale beleggingsinstelling

dinsdag 19 september 2023

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De

Lees meer

Aanpassingen kindgebonden budget

dinsdag 19 september 2023

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het maximumbedrag voor het

Lees meer

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

maandag 11 september 2023

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs.

Lees meer

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet persoonlijk is bijgewoond

woensdag 10 mei 2023

In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld dat een belanghebbende aanspraak kan maken op

Lees meer

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3

maandag 11 september 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een ontwerp van de Wet werkelijk rendement box 3 ter consultatie

Lees meer

Wie is afnemer van prestatie?

woensdag 12 juli 2023

Een ondernemer kan de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem voor door hen verrichte

Lees meer

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

donderdag 31 augustus 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de inhoud van het

Lees meer

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

maandag 4 september 2023

De lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA) is

Lees meer

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

woensdag 23 augustus 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over de belastingplicht voor de

Lees meer
Sluiten
Neem contact op