Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

donderdag 20 februari 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die

Lees meer

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

donderdag 20 februari 2020

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen.

Lees meer

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

donderdag 20 februari 2020

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder

donderdag 20 februari 2020

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de

Lees meer

Eigen woning en niet-samenlevende partners

donderdag 13 februari 2020

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de

Lees meer

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

donderdag 13 februari 2020

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op

Lees meer

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

donderdag 13 februari 2020

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking

Lees meer

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

donderdag 13 februari 2020

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer

Lees meer

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

donderdag 6 februari 2020

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers

Lees meer

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

donderdag 6 februari 2020

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale

Lees meer

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

donderdag 6 februari 2020

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming

Lees meer

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

donderdag 30 januari 2020

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts

Lees meer

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

donderdag 30 januari 2020

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een

Lees meer

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

donderdag 23 januari 2020

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2

Lees meer

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

donderdag 23 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het

Lees meer

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

donderdag 23 januari 2020

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn

Lees meer

Doorlopend afwisselend priv├ęgebruik bestelauto

donderdag 16 januari 2020

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking

Lees meer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

donderdag 16 januari 2020

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie

Lees meer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

donderdag 16 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de

Lees meer

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

donderdag 9 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse

Lees meer

Gebruikelijk loon 2020

woensdag 8 januari 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap

Lees meer

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

vrijdag 3 januari 2020

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €

Lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

vrijdag 3 januari 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als

Lees meer

Investeringsaftrek 2020

vrijdag 3 januari 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer
Sluiten
Neem contact op