Inloggen: Yuki Loket

Nieuws

Voortgang vervanging Wet DBA

donderdag 13 december 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van

Lees meer

Verkoopkosten deelneming

donderdag 13 december 2018

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een

Lees meer

Plan invoeren vliegbelasting

donderdag 13 december 2018

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een

Lees meer

Belastingdeel heffingskortingen

donderdag 13 december 2018

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel.

Lees meer

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

donderdag 13 december 2018

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat

Lees meer

Navordering wegens kwade trouw

vrijdag 7 december 2018

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake

Lees meer

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

woensdag 5 december 2018

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald.

Lees meer

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

donderdag 29 november 2018

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van

Lees meer

Premiepercentage Zvw 2019

donderdag 29 november 2018

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor

Lees meer

Vernieuwing rulingpraktijk

donderdag 29 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk

Lees meer

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

donderdag 29 november 2018

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn

Lees meer

Ontslag op staande voet

donderdag 29 november 2018

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom

Lees meer

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

donderdag 29 november 2018

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun

Lees meer

Vrachtwagenheffing

woensdag 28 november 2018

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffing

Lees meer

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

donderdag 22 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de

Lees meer

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

donderdag 22 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het

Lees meer

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

donderdag 22 november 2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het

Lees meer

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

donderdag 22 november 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor

Lees meer

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

vrijdag 16 november 2018

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het

Lees meer

Btw-heffing kortingsbonnen

donderdag 15 november 2018

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van

Lees meer

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

donderdag 15 november 2018

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te

Lees meer

Optimaliseer uw giftenaftrek

donderdag 15 november 2018

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn

Lees meer

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

donderdag 15 november 2018

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een

Lees meer

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

donderdag 15 november 2018

Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat

Lees meer
Sluiten
Neem contact op