Inloggen: Yuki Loket

Nieuws

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

donderdag 22 augustus 2019

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet

Lees meer

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

donderdag 22 augustus 2019

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt

Lees meer

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

donderdag 15 augustus 2019

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het

Lees meer

Auto met transportschade is nieuw voor bpm

donderdag 15 augustus 2019

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van

Lees meer

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

donderdag 15 augustus 2019

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige

Lees meer

Aanpassing BPM per 1 juli 2020

donderdag 8 augustus 2019

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de

Lees meer

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

donderdag 8 augustus 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met

Lees meer

Beperking duur alimentatie

donderdag 8 augustus 2019

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt

Lees meer

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

donderdag 1 augustus 2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde

Lees meer

Aanmelding nieuwe KOR

donderdag 1 augustus 2019

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt

Lees meer

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

donderdag 1 augustus 2019

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren.

Lees meer

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

donderdag 1 augustus 2019

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk,

Lees meer

Kartelverbod zzp‘ers

donderdag 25 juli 2019

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken

Lees meer

Box 3-heffing

donderdag 25 juli 2019

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen

Lees meer

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

donderdag 25 juli 2019

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een

Lees meer

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

donderdag 25 juli 2019

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse

Lees meer

Commissie belastingheffing multinationals

donderdag 18 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen

Lees meer

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

donderdag 18 juli 2019

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

donderdag 18 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het

Lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

donderdag 11 juli 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding.

Lees meer

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

donderdag 11 juli 2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten,

Lees meer

Forfaits in het belastingstelsel

donderdag 11 juli 2019

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het

Lees meer

Commissaris geen btw-ondernemer

donderdag 11 juli 2019

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet

Lees meer

Werken als zelfstandige

donderdag 4 juli 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd

Lees meer
Sluiten
Neem contact op