Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Belastingplan 2021: een overzicht

dinsdag 15 september 2020

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

dinsdag 15 september 2020

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

dinsdag 15 september 2020

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig

Lees meer

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

dinsdag 15 september 2020

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

dinsdag 15 september 2020

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals,

Lees meer

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

dinsdag 15 september 2020

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de

Lees meer

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

dinsdag 15 september 2020

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van

Lees meer

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

dinsdag 15 september 2020

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

dinsdag 15 september 2020

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel

Lees meer

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

zondag 6 september 2020

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees meer

Beslag OM op banktegoeden

dinsdag 21 juli 2020

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd

Lees meer

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

woensdag 26 augustus 2020

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet

Lees meer

Besluit functionele valuta aangepast

maandag 10 augustus 2020

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de

Lees meer

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

dinsdag 11 augustus 2020

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een

Lees meer

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

woensdag 5 augustus 2020

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin

Lees meer

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

maandag 31 augustus 2020

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige

Lees meer

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

vrijdag 21 augustus 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Lees meer

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

dinsdag 11 augustus 2020

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op

Lees meer

Aanzegverplichting

dinsdag 4 augustus 2020

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde

Lees meer

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

donderdag 16 juli 2020

In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge

Lees meer

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

dinsdag 28 juli 2020

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een

Lees meer

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

vrijdag 26 juni 2020

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt

Lees meer

Verbod op nevenwerkzaamheden

woensdag 15 juli 2020

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op

Lees meer

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

vrijdag 31 juli 2020

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen

Lees meer
Sluiten
Neem contact op