Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

vrijdag 6 oktober 2023

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die door andere

Lees meer

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

dinsdag 16 januari 2024

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de belanghebbende vragen om

Lees meer

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

woensdag 7 februari 2024

Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht voor haar dga, die woonde in

Lees meer

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

donderdag 8 februari 2024

De rechtbank heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens

Lees meer

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

vrijdag 16 februari 2024

Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een huwelijk was het nog

Lees meer

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

dinsdag 19 december 2023

Een theater biedt de bezoekers in de pauze een alcoholhoudend drankje aan. De vraag is of het

Lees meer

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

vrijdag 16 februari 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale Zaken

Lees meer

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

dinsdag 13 februari 2024

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van

Lees meer

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

dinsdag 20 februari 2024

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden. Het CBAM is een

Lees meer

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

donderdag 21 september 2023

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor

Lees meer

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

maandag 12 februari 2024

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers

Lees meer

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

maandag 6 november 2023

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in

Lees meer

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

dinsdag 30 januari 2024

De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk gesteld wegens het

Lees meer

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

dinsdag 16 januari 2024

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag

Lees meer

Kamervragen voordelen familiehypotheek

woensdag 7 februari 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De

Lees meer

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

dinsdag 23 januari 2024

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit een ander land is

Lees meer

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

vrijdag 9 februari 2024

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in het zogenaamde

Lees meer

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

vrijdag 9 februari 2024

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde

Lees meer

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

dinsdag 6 februari 2024

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende aan

Lees meer

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

vrijdag 26 januari 2024

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat aanvankelijk te

Lees meer

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

vrijdag 22 december 2023

Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten gewezen over de internationale

Lees meer

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

vrijdag 5 januari 2024

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of als een

Lees meer

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

donderdag 25 januari 2024

Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorieën: banktegoeden, overige bezittingen en

Lees meer

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

woensdag 24 januari 2024

Sinds 1 januari 2023 vallen de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke

Lees meer
Sluiten
Neem contact op