Inloggen: Yuki Loket

Nieuws

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

donderdag 13 juni 2019

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat

Lees meer

Scholingsaftrek wordt subsidie

donderdag 13 juni 2019

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans

donderdag 13 juni 2019

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen

Lees meer

Datum einde arbeidscontract

donderdag 13 juni 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de

Lees meer

Belastingdienst en AVG

donderdag 13 juni 2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd

Lees meer

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

donderdag 6 juni 2019

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari

Lees meer

Aanpassing bijstand voor ondernemers

donderdag 6 juni 2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt

Lees meer

Lage arbeidsvergoeding echtgenote

donderdag 6 juni 2019

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste

Lees meer

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

donderdag 6 juni 2019

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn

Lees meer

Minimumloon juli 2019

woensdag 29 mei 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21

Lees meer

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

woensdag 29 mei 2019

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over

Lees meer

Opzegverbod zwangerschap

woensdag 29 mei 2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst

Lees meer

Rendabel maken van vermogen

donderdag 23 mei 2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel

Lees meer

Kamervragen belastingheffing van dga

donderdag 23 mei 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch

Lees meer

Heretikettering auto van de zaak

donderdag 23 mei 2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden

Lees meer

Aftrek dieetkosten

donderdag 16 mei 2019

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan

Lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

donderdag 16 mei 2019

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen

Lees meer

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

donderdag 9 mei 2019

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

donderdag 9 mei 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese

Lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

donderdag 9 mei 2019

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens

Lees meer

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

donderdag 2 mei 2019

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de

Lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

donderdag 2 mei 2019

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn

Lees meer

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

donderdag 2 mei 2019

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde

Lees meer

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

donderdag 2 mei 2019

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig

Lees meer
Sluiten
Neem contact op