Inloggen: Yuki Loket

Nieuws

Doorlopend afwisselend priv├ęgebruik bestelauto

donderdag 16 januari 2020

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking

Lees meer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

donderdag 16 januari 2020

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie

Lees meer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

donderdag 16 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de

Lees meer

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

donderdag 9 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse

Lees meer

Gebruikelijk loon 2020

woensdag 8 januari 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap

Lees meer

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

vrijdag 3 januari 2020

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €

Lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

vrijdag 3 januari 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als

Lees meer

Investeringsaftrek 2020

vrijdag 3 januari 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Lees meer

Bedragen kindregelingen 2020

vrijdag 3 januari 2020

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2020

vrijdag 3 januari 2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers

Lees meer

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

vrijdag 3 januari 2020

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de

Lees meer

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

donderdag 19 december 2019

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de

Lees meer

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

donderdag 12 december 2019

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per

Lees meer

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020

donderdag 12 december 2019

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De

Lees meer

Geen verbod op negatieve spaarrente

donderdag 12 december 2019

De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk

Lees meer

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

donderdag 12 december 2019

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden.

Lees meer

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

donderdag 12 december 2019

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst

Lees meer

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

donderdag 12 december 2019

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en

Lees meer

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

donderdag 12 december 2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab

Lees meer

Uitleg relatiebeding

donderdag 5 december 2019

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in

Lees meer

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

donderdag 5 december 2019

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de

Lees meer

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

donderdag 5 december 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket

Lees meer

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

donderdag 28 november 2019

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de

Lees meer

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

donderdag 28 november 2019

In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer

Lees meer
Sluiten
Neem contact op