Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

dinsdag 5 april 2022

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een

Lees meer

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

dinsdag 19 april 2022

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van

Lees meer

Goodwill te snel afgeschreven

woensdag 26 januari 2022

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de

Lees meer

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

dinsdag 12 april 2022

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de

Lees meer

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

donderdag 5 mei 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het

Lees meer

Aanpassing termijn betalingsregeling

maandag 9 mei 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de

Lees meer

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

donderdag 28 april 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de

Lees meer

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

vrijdag 29 april 2022

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden

Lees meer

Referentieobjecten WOZ-waardering

vrijdag 29 april 2022

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een woning te hoog was

Lees meer

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

vrijdag 29 april 2022

Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de Beleidsregel tegemoetkoming

Lees meer

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

vrijdag 22 april 2022

De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, die partners

Lees meer

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

donderdag 24 maart 2022

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere conclusie ingegaan op de vraag of naar

Lees meer

Denk aan de verplichte RI&E

donderdag 28 april 2022

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers

Lees meer

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

donderdag 28 april 2022

Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel voor de belastingheffing in box 3 voor de

Lees meer

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

dinsdag 29 maart 2022

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2013 en 2014

Lees meer

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

donderdag 14 april 2022

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uitspraak van het Hof

Lees meer

Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

vrijdag 15 april 2022

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 van de inkomstenbelasting

Lees meer

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

woensdag 20 april 2022

De levering en de installatie van zonnepanelen is belast met omzetbelasting tegen het algemene tarief van

Lees meer

Contouren nieuw systeem box 3

vrijdag 15 april 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van

Lees meer

Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor belastingschulden

dinsdag 12 april 2022

De Tweede Kamer heeft in een motie de regering gevraagd om meerdere scenario’s op te stellen voor langere

Lees meer

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

dinsdag 29 maart 2022

Wanneer een onderneming wordt beËindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende zaken, die niet

Lees meer

Privégebruik auto van de zaak ondernemer

dinsdag 22 maart 2022

Voor het privégebruik van een auto van de zaak door een ondernemer wordt op jaarbasis ten minste

Lees meer

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

woensdag 2 maart 2022

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen

Lees meer

Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen

woensdag 30 maart 2022

Bij de registratie in Nederland van personenauto’s moet bpm worden betaald. Dat geldt niet alleen voor

Lees meer
Sluiten
Neem contact op