Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

vrijdag 2 april 2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan

Lees meer

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

vrijdag 26 maart 2021

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte

Lees meer

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

donderdag 25 maart 2021

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de

Lees meer

Wijziging uitruil overwerkbeloning

dinsdag 23 maart 2021

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het

Lees meer

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

vrijdag 9 april 2021

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de

Lees meer

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

donderdag 25 maart 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale

Lees meer

Dilemma's in de NOW

maandag 22 maart 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over

Lees meer

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

vrijdag 30 april 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van

Lees meer

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

dinsdag 9 maart 2021

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging

Lees meer

Verkenning leefvormen AOW

woensdag 31 maart 2021

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet

Lees meer

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

dinsdag 16 maart 2021

Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De

Lees meer

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

donderdag 25 maart 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box

Lees meer

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

donderdag 25 maart 2021

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbelasting op

Lees meer

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

vrijdag 26 maart 2021

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen

Lees meer

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

donderdag 18 februari 2021

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een

Lees meer

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

vrijdag 5 maart 2021

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op

Lees meer

Contouren evenementenregeling

vrijdag 19 maart 2021

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend

Lees meer

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

woensdag 24 maart 2021

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd

Lees meer

Verlenging uitstel van belastingbetaling

woensdag 17 maart 2021

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch

Lees meer

Aanvullingen economisch steunpakket

vrijdag 12 maart 2021

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een

Lees meer

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

dinsdag 2 maart 2021

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het

Lees meer

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

dinsdag 16 maart 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze

Lees meer

Verkoopopbrengst sportpaard niet belast

vrijdag 5 februari 2021

Een voordeel kan slechts belastbaar inkomen in de zin van de Wet IB 2001 zijn als aan dat voordeel een

Lees meer

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

dinsdag 9 februari 2021

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding beperkt

Lees meer
Sluiten
Neem contact op