Inloggen: Yuki Loket

Nieuws

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

donderdag 10 oktober 2019

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van

Lees meer

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

donderdag 10 oktober 2019

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten

Lees meer

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

donderdag 10 oktober 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

donderdag 10 oktober 2019

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het

Lees meer

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

donderdag 3 oktober 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is

Lees meer

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

donderdag 3 oktober 2019

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen

Lees meer

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

donderdag 26 september 2019

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden

Lees meer

Kamervragen nieuwe KOR

donderdag 26 september 2019

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent

Lees meer

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

donderdag 26 september 2019

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een

Lees meer

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

donderdag 19 september 2019

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel

Lees meer

Maatregelen vennootschapsbelasting

donderdag 19 september 2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000

Lees meer

Maatregelen inkomstenbelasting

donderdag 19 september 2019

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

donderdag 19 september 2019

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting

Lees meer

Maatregelen omzetbelasting

donderdag 19 september 2019

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke

Lees meer

Bronbelasting op royalty en dividend

donderdag 19 september 2019

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de

Lees meer

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

donderdag 19 september 2019

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar

Lees meer

Wijzigingen formeel belastingrecht

donderdag 19 september 2019

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan

Lees meer

Maatregelen verhuurderheffing

donderdag 19 september 2019

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde

Lees meer

Aanpassing box 3

donderdag 12 september 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de

Lees meer

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

donderdag 12 september 2019

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt

Lees meer

Parkeerbelasting te laat betaald

donderdag 12 september 2019

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd

Lees meer

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

donderdag 5 september 2019

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden

Lees meer

Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

donderdag 5 september 2019

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10%

Lees meer

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

donderdag 5 september 2019

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en

Lees meer
Sluiten
Neem contact op