Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

vrijdag 6 november 2020

De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een

Lees meer

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

donderdag 12 november 2020

In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket

Lees meer

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

dinsdag 17 november 2020

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit

Lees meer

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

vrijdag 20 november 2020

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de

Lees meer

Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

woensdag 25 november 2020

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten dat het vanaf 25 november mogelijk

Lees meer

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

donderdag 12 november 2020

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen,

Lees meer

Zesde voortgangsbrief "Werken als zelfstandige"

maandag 16 november 2020

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht

Lees meer

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

vrijdag 13 november 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet

Lees meer

Goedkeurend besluit 30%-regeling

donderdag 5 november 2020

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

woensdag 28 oktober 2020

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke

Lees meer

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

woensdag 11 november 2020

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon

Lees meer

Bijtelling privégebruik auto

woensdag 11 november 2020

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer

Lees meer

Bijtelling privégebruik fiets

woensdag 11 november 2020

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het

Lees meer

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

woensdag 11 november 2020

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste

Lees meer

Investeringsaftrek

woensdag 11 november 2020

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een

Lees meer

Voorkom belastingrente

woensdag 11 november 2020

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of

Lees meer

Het salaris van de dga

woensdag 11 november 2020

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de

Lees meer

Dividend voor de dga

woensdag 11 november 2020

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De tariefstijging

Lees meer

Afdracht privégebruik

woensdag 11 november 2020

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het privégebruik van

Lees meer

Doe tijdig suppletieaangifte

woensdag 11 november 2020

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,

Lees meer

Herziening aftrek voorbelasting

woensdag 11 november 2020

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor

Lees meer

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen

woensdag 11 november 2020

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de

Lees meer

Beperk belastingheffing in box 3

woensdag 11 november 2020

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden.

Lees meer

Giften

woensdag 11 november 2020

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt

Lees meer
Sluiten
Neem contact op