Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Pilot webmodule DBA gestart

maandag 11 januari 2021

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door

Lees meer

Verlenging afspraken grensarbeiders

donderdag 31 december 2020

De staatssecretaris van Financi√čn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over

Lees meer

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

donderdag 31 december 2020

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het

Lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

maandag 4 januari 2021

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2021

maandag 4 januari 2021

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

maandag 4 januari 2021

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €

Lees meer

Milieulijst 2021 vastgesteld.

maandag 21 december 2020

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst

Lees meer

Energielijst 2021 vastgesteld

vrijdag 18 december 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn

Lees meer

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

donderdag 17 december 2020

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule

Lees meer

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

vrijdag 18 december 2020

In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra

Lees meer

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

vrijdag 18 december 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele

Lees meer

Uitstel aflossing Tozo-lening

donderdag 17 december 2020

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de

Lees meer

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

maandag 14 december 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor de

Lees meer

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

dinsdag 15 december 2020

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, inclusief de novelle

Lees meer

Belastingplicht vennootschapsbelasting

vrijdag 11 december 2020

De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet.

Lees meer

Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk

dinsdag 15 december 2020

De derde fase van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, kortweg de

Lees meer

Aanvullende coronamaatregelen

donderdag 10 december 2020

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische

Lees meer

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

vrijdag 27 november 2020

Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen

Lees meer

Herziening ineens aftrek voorbelasting

vrijdag 27 november 2020

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en

Lees meer

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

dinsdag 1 december 2020

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet

Lees meer

Looncriteria 2021 kennismigranten

woensdag 2 december 2020

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten

Lees meer

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

vrijdag 27 november 2020

De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat

Lees meer

Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

vrijdag 6 november 2020

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever

Lees meer

Wetsvoorstel Werken waar je wil

donderdag 19 november 2020

Een initiatiefwetsvoorstel om werknemers meer rechten te geven op aanpassing van de werkplek is ter

Lees meer
Sluiten
Neem contact op