Inloggen: Snelstart Loket

Nieuws

Geen laag tarief erfbelasting voor ex-partner

vrijdag 21 april 2023

Voor de erfbelasting zijn twee ongehuwde personen elkaars partner als zij in de zes maanden voorafgaand

Lees meer

Voorlopige bedragen kinderopvang 2024

vrijdag 2 juni 2023

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van de minister van SZW om de vergoeding voor de kosten

Lees meer

Modernisering concurrentiebeding aangekondigd

vrijdag 2 juni 2023

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het concurrentiebeding wil

Lees meer

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend

woensdag 31 mei 2023

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend. Het wetsvoorstel beoogt een

Lees meer

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

maandag 24 april 2023

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn woonland

Lees meer

Eigen woning gaat niet naar box 3

woensdag 24 mei 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3

Lees meer

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

dinsdag 23 mei 2023

Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon

Lees meer

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

dinsdag 16 mei 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen

Lees meer

Sloopauto's verkocht onder margeregeling

woensdag 17 mei 2023

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen.

Lees meer

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

dinsdag 21 maart 2023

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

maandag 15 mei 2023

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De

Lees meer

Ontbrekend instructieboekje

vrijdag 12 mei 2023

Bij de registratie van een uit het buitenland afkomstig motorvoertuig in Nederland is bpm verschuldigd.

Lees meer

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

dinsdag 9 mei 2023

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk te

Lees meer

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

dinsdag 2 mei 2023

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een

Lees meer

Tijdstip waardering nalatenschap

maandag 24 april 2023

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden bepalend is voor de

Lees meer

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

dinsdag 18 april 2023

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan zonder de mogelijkheid van tussentijdse

Lees meer

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

vrijdag 21 april 2023

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of

Lees meer

Teruggaafregeling bpm

dinsdag 18 april 2023

De Nederlandse Belastingdienst verleent een teruggaaf van bpm als de tenaamstelling van een motorrijtuig

Lees meer

Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

woensdag 26 april 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer gestuurd over mogelijke

Lees meer

STAP-budget vervalt per 1 januari 2024

vrijdag 28 april 2023

Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget met ingang van 1 januari 2024 vervalt. Dat besluit is

Lees meer

Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting

vrijdag 21 april 2023

De Tweede Kamer heeft recent een aantal moties aangenomen met betrekking tot het belasten van overwinsten

Lees meer

Belastingdienst wacht nieuwe arresten Hoge Raad over box 3 af

donderdag 20 april 2023

In het zogenaamde Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van belastingheffing in box 3

Lees meer

Bedragen minimumloon per 1 juli 2023

maandag 17 april 2023

De minister van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon, zoals deze per 1 juli 2023

Lees meer

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024

dinsdag 18 april 2023

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 ingediend bij de Tweede

Lees meer
Sluiten
Neem contact op